Projektets Dokumenter

MKV

I Miljøkonsekvensvurderingen kan du læse om projektejerens undersøgelser af solcelleanlæggets konsekvenser for området.

Vi er i foreningen ikke enige i, at de eneste, voldsomme konsekvenser er de visuelle. Vi har derfor udarbejdet et svar til kommunalbestyrelsen med problematiske og udokumenterede vurderinger. Dette svar kan du læse andet steds på hjemmesiden

MKV-samsoe

lokalplansforslag

Lokalplansforslaget viser hvilke rammer projektet kan bygges indenfor.
Her er der beskrevet, hvor bredt læbæltet er, hvordan hegnet omkring anlægget bliver.
Du kan dykke ned i lokalplansforslaget, og blive klogere på, hvad du kan forvente, når anlægget en gang står færdigt.
Vi synes at lokalplansforslaget rejser mange spørgsmål – f.eks. hvor mange larmende køletårne kommer der til at stå i området? Hvad vil man gøre med den øgede mængde af overfladevand, der vil løbe ned i Bjælkerenden osv.
Du kan læse mere om, hvilke bekymringer vi har i forhold til lokalplanen andet steds på hjemmesiden.

lokalplansforslag

Indlæg

Indlæg til Samsø posten d. 27/08-2020

Foreningen er dybt bekymret over den mangelfulde dokumentation i både lokalplanen og miljøkonsekvensvurderingen og frygter at det kan få politikerne til at stemme for projektet, på trods af de store konsekvenser anlægget har for områdets flora og fauna og ikke mindst turister og beboere.
Du kan læse mere om vores bekymringer her