Formålet med Foreningen

Foreningen for bevarelse af kulturlandskabet på Samsø arbejder for at friholde kulturlandskabet for industrielle og tekniske anlæg.

Foreningen ønsker at medvirke til, at der tænkes på Samsøs kulturlandskaber, kulturarv, naturen, turisme og serviceerhverv, når der udvikles i det åbne land.

Du kan støtte foreningens arbejde, ved at melde dig ind – det er gratis at være medlem.

Du kan melde dig ind ved at klikke her

Bestyrelsen består af følgende medlemmer:

Formand: Heidi Printzen

Næstformand: René Lauritsen

Medlemmer:

Stine Riemann, Jens Erik Printzen Christensen, Tina Christensen, Jakob Lou og Paul Hamman.

Du kan altid kontakte os via mail på:

bevarsamsoeslandskab@gmail.com

Vi arbejder målrettet for at sikre indflydelse på den udvikling der foregår på Samsø, for at sikre at borgerne bliver inddraget og hørt.

Foreningens vedtægter

Klik her for at læse vores vedtægter