Bevar det samske landskab ved Bisgaard, Onsbjerg, Vadstrup og Østerby

Samsø siger nej til solcellepark

“Dårlig idé at bruge landbrugsjord til solceller.
Vi har ledig plads på tagene af store indstribygninger, på parkeringshuse og på sportshaller”

– Brian vad Mathiesen, Professor i energiplanlægning

Generalforsamling i foreningen til bevarelse af kulturlandskabet på Samsø

Generalforsamlingen afholdes tirsdag d.21. juni kl. 17-19 hos Rum og Rooms, Brundby Hovedgade 98.

Dagsordenen er som følger:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab og budget

4. Kontingentfastsættelse

5. Behandling af forslag

A. Bestyrelsens forslag

B. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

8. Eventuelt Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen, disse kan sendes til hepr@eaaa.dk.

Vel mødt På bestyrelsens vegne Heidi Printze

Høringsperioden er d. 28/12-2020 afsluttet

Opdateret 23-01/21
Vi har været så heldige at få lov til at bringe borgernetværket Pas på Samsø, høringssvar på vores siden. det kan I læse her.

Planforslag for solcelleanlæg ved Bisgaard er nu  afsluttet og taget ned fra Samsø kommunes hjemmeside, og derfor ikke længere tilgængelig  vi har derfor valgt her på siden at offentliggøre foreningens eget indsendt hørings svar som kan læses her

Samtidig har vi fået lov til at offentliggøre DN 2 høringssvar.

Det drejer sig om DN Samsøs Høringssvar Solcelleanlæg, Kommuneplantillæg nr. 6

Og 
DN Samsøs Høringssvar Solcelleanlæg, Lokalplan nr. 89

Høringsperioden for solcelleanlægget er startet

Samsø Kommune's valg af billede

Planforslag for solcelleanlæg ved Bisgaard er nu offentliggjort og tilgængelige via Samsø Kommunes hjemmeside. 

Det drejer sig om kommuneplantillæg nr. 6 og lokalplan nr. 89 med tilhørende miljø vurdering. Begge dele er i høring frem til den 28. december 2020.

Læs mere her.

Samtidig kan I her læse et super spændende og velskrevet notat fra Povl Hansen.

Høringsperioden løber fra d.5. oktober til d.28 december og du kan sikre dig, at din mening og bekymringer i forhold til det planlagte solcelleanlæg bliver hørt.

Du kan få hjælp til at udarbejde dit høringssvar ved at skrive til os på mail:
bevarsamsoeslandskab@gmail.com

Når du har skrevet dit høringssvar sender du det her til: kommune@samsoe.dk
Du kan læse alt om de offentliggjorte rapporter her

Vi håber rigtig mange af jer, vil give jeres holdninger til kende – også gerne gennem læserbreve i Samsø Posten.
Vi skriver igen, når vi kender den konkrete dato for det lovpligtige borgermøde.

hvad handler samsø-sigernej.dk om?

det handler om at bevare det samske landskab.
Kystnærhedszonen skal holdes fri for tekniske anlæg
Borgerinddragelse er nødvendigt, men det opleves som skindemokrati

Kommunalbestyrelsen skal sikre alles interesse. Naturens, landskabets og beboernes interesse.

Landskabet skal beskyttes

Udvikling i kystnærhedszoner skal begrænses og landskabet skal bevares.